SI

/

EN

Planšarski muzej

Bohinj je bil stoletja najmočnejše planšarsko središče. V Bohinju je bilo razvito planšarstvo z mlekarstvom v najbolj intenzivni obliki.

Leta 1873 je velika prelomnica v zgodovini bohinjskega planšarstva. Uvedli so zadružno sirarstvo in izdelovanje sira na švicarski način. Poprej so planšarji sami, vsak v svoji koči, pridelovali mleko - največ v maslo, ki so ga v velikih količinah prodajali v Trst. Umnejše zadružno organizirano sirarstvo je ob podpori kmetijskih oblasti uvajal v Bohinju v sedemdesetih letih 19. stoletja Janez Mesar, tedanji župnik v Bohinjski Bistrici. Zacvetela je trgovina z bohinjskim sirom, ki je domačinom prinašala pomemben zaslužek. Leta 1958 so pridelovali velike količine sira na 28 planinah. Po letu 1971, ko so odprli v Srednji vasi sodoben mlekarski obrat, je sirarstvo vse bolj zamiralo.

Planšarski muzej v stari Fužini je bil odprt leta 1971. Urejen je v opuščeni vaški sirarni, zgrajeni leta 1883, kjer so leta 1967 še izdelovali sir. Leta 1990 smo muzej vsebinsko dopolnili in preuredili.

V prvem prostoru je prikazan lesen planšarski stan z notranjo opremo s planine Zajamniki. Na vhodni fasadi stana je slabo vidna letnica 1849.

V drugem prostoru je ohranjena originalna sirarska delavnica z velikima vzidanima sirarskima kotloma in prešo za oblikovanje hlebov sira. Razstavljeni so originalni predmeti notranje opreme sirarn, velik kotel na lesenem vratilu iz sirarne v planini Blato. V vitrini je velika »majerska« krošnja, opremljena s potrebščinami, ki so jih planšarji vsako leto ob selitvah v planine nosili s seboj. S fotografijami so prikazane sirarne in sirarsko delo v planinah, transport sira v dolino, tudi listinski dokumenti v zvezi z organizacijo sirarstva. S fotografijami so v tretjem prostoru prikazana značilna bohinjska planšarska naselja in značilne planšarske zgradbe. Ob vhodu v četrti prostor je na desni strani najstarejša upodobitev Triglava, planina Velo polje in bohinjskega planšarja - Baragov bakrorez iz leta 1776, na levi strani pa upodobitev Bohinjca slikarja Ladislava Benescha, leta 1888.


Odpiralni čas:

2.1. – 15.3. – 10.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00

3.4. – 26.4. – 10.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00

1.10. – 4.11. – 10.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00

14.12. – 31.12. – 10.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00

31.3. – 2.4 – 11.00 – 18.00

27.4. – 31.5. – 11.00 – 18.00

1.6. – 30.9. – 10.00 – 19.00

16.3. – 30.3., 5.11. – 13.12., 1.1., 25.12., vsi ponedeljki* – ZAPRTO

  • razen Velikonočni ponedeljek, 30.4. 2018, 25.6.2018 in 31.12.2018


Vstopnina:

Odrasli/ Adults  3,50 €
Otroci/Children 7 -14 let/years  2,50 €
Študenti, seniorji 65 + / Students, Seniors over 65+ years of age 3,00 €
Skupina odrasli/Adulds groups 3,00 €
Skupina otroci 6 -14/Children groups 2,00 €
Skupina predšolski otroci/ Preschool children groups1,50 €
Skupina študenti, seniorji 65 +/ Groups of seniors 65+, students or pupils 2,50 €


Informacije

Naslov:

Stara Fužina 181, 4265 Bohinjsko jezero

Telefon:

+386 4 577 01 56

E-pošta:

muzeji.bohinj@gorenjski-m...

Odpiralni čas

Torek

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Sreda

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Četrtek

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Petek

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Nedelja

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli

2,5

Mladina

2