SI

/

EN

Moderna galerija Ljubljana

Moderna galerija Ljubljana je muzej slovenske moderne umetnosti. Na ogled ponuja stalno zbirko slovenske umetnosti 20. stoletja, poleg tega pa v njej potekajo tudi občasne razstave, na katerih se predstavljajo nove umetniške prakse. Moderna galerija je eno rednih prizorišč Mednarodnega grafičnega bienala, ki v Ljubljani poteka vsako liho leto.

Moderna galerija deluje tudi kot dokumentacijsko, študijsko, raziskovalno in izobraževalno središče, ki ponuja prostor za razpravo in posredovanje umetniške produkcije širšemu občinstvu.

Moderna galerija je bila ustanovljena leta 1948 kot muzej moderne umetnosti. Pobudo za gradnjo nacionalnega muzeja in razstavišča, ki bo za razliko od Narodne galerije predstavljalo moderno umetnost, je dal umetnostni zgodovinar Izidor Cankar, zidavo pa je omogočila znatna finančna podpora iz zapuščine industrialca Dragotina Hribarja. Novo muzejsko stavbo je v tridesetih letih zasnoval eden najvidnejših slovenskih arhitektov 20. stoletja, Edvard Ravnikar.

Do razpada nekdanje skupne države Jugoslavije je Moderna galerija sistematično zbirala dela slovenskih umetnikov. Tudi njena razstavna politika je bila usmerjena predvsem nacionalno, največja izjema je bil leta 1955 ustanovljeni  Mednarodni grafični bienale, katerega organizacijo je sredi osemdesetih let prevzel Mednarodni grafični likovni center, ki je takrat postal samostojna institucija.

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je Moderna galerija postala osrednja državna ustanova za moderno in sodobno umetnost in vse bolj aktivna povezovalka lokalnega prostora z mednarodnim, še zlasti srednje- in vzhodnoevropskim kontekstom. Eden glavnih rezultatov slednje usmeritve je postala leta 2000 ustanovljena mednarodna zbirka Arteast 2000+.  V zadnjem desetletju se je Moderna galerija veliko posvečala urejanju prostorske stiske, reorganizaciji dela in redefiniranju vloge muzeja v družbenopolitičnem kontekstu. Leta 2011 je svojo dejavnost dokončno razdelila na dve veliki enoti, Moderno galerijo (muzej moderne umetnosti), ki ostaja v obstoječi stavbi na Tomšičevi ulici, in Muzej sodobne umetnosti Metelkova v kompleksu nekdanje vojašnice na Metelkovi ulici.

Informacije

Naslov:

Windischerjeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 241 68 00

Telefaks:

+386 1 251 41 20

E-pošta:

info@mg-lj.si

Spletna stran:

http://www.mg-lj.si

Odpiralni čas

Torek

10:00 - 18:00

Sreda

10:00 - 18:00

Četrtek

10:00 - 18:00

Petek

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 18:00

Nedelja

10:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli

5 EUR

Študenti

2,5 EUR

Učenci

2,5 EUR

Upokojenci

2,5 EUR

Skupine

3,5 EUR

Družine

8 EUR