SI

/

EN

Razstava Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl

Castle Khislstein

Temporary exhibition / 09.11.2018 - 26.09.2019

Razstava s spremljajočimi dogodki predstavlja osrednji dogodek Gorenjskega muzeja v letu evropske kulturne dediščine in v letu, ko obeležujemo 65. obletnico ustanovitve Gorenjskega muzeja. V letu 2018 mineva tudi 440 let, odkar je Janez Khisl z dovoljenjem nadvojvode Karla prezidal kranjski grad in ga poimenoval s svojim poplemenitenim imenom. Dediščina rodbine Khisl in njenega gradu v Kranju sta postali identiteta Kranja, seveda pa je bila  rodbina Khisl v svojem času pomembna tudi v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. To dokazuje različno gradivo, ki ga hranijo dediščinske institucije v Sloveniji in Avstriji, kar bomo prikazali tudi na razstavi.

Še vedno marsikdo ne ve, da v Kranju, v starem mestnem jedru, stoji grad. Že Janez Vajkard Valvasor je v 17. stoletju zapisal, da kranjski grad stoji »nad Savo na najlepšem in najljubkejšem kraju mesta; prav lepo zre od zgoraj navzdol v Savo in uživa imeniten razgled.«

A zgodovina kranjskega gradu je še starejša od Valvasorjevih zapisov in sega v 12. stoletje, ko je verjetno na robu savske terase stala utrdba, kjer je bival deželni grof za Kranjsko. Tu sta v sredini 13. stoletja ortenburška grofa Henrik in Friderik pridobila zemljišče, ki se je dvigalo nad  savskim mostom ter dovoljenje za zidanje utrdbe. V sredini 16. stoletja je stavbo kupil Janez Khisl s Fužin pri Ljubljani. Izhajal je iz uspešne meščansko trgovske družine, ki ji je bil vladar zelo naklonjen zaradi njihovih sposobnosti in zaslug. S pametnimi poslovnimi odločitvami ni prišla le do bogastva, ugleda in moči, temveč tudi do plemiškega naziva.

Janez Khisl je vedno prazno blagajno nadvojvode Karla je uspešno polnil s tem, da je izkoriščal dolgoletna poslovna znanstva in tako našel vedno nove »investitorje.« Med drugim je bil lastnik mlina za izdelavo papirja in tedaj edine steklarne na Kranjskem. Njihov papir je bil opremljen z vodnim znakom, grbom Khislov. Janez Khisl je kranjski dvorec prezidal v grad, ki je leta 1578 z vladarjevim dovoljenjem dobil ime Khislstein. Tako grad v Kranju že 440 let nosi ime po lastniku Janezu Khislu, ki je najbolj zaslužen za današnjo podobo gradu.

Janez Khisl je bil tudi podpornik protestantizma in pristaš novega verskega nauka. Veljal je za velikega dobrotnika in pospeševalca znanosti in umetnosti ter slovenske protestantske književnosti. Imel je spoštljiv odnos do slovenske besede. Osebno se je zavzemal za izboljšanje materialnega stanja glasbenikov. Podpiral je Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina, predvsem pri ustanavljanju slovenske tiskarne. Tako med arhivskimi viri najdemo tudi zanimive dokumente z njihovimi podpisi. Mnogo zgodb o rodbini Khisl pa boste od konca oktobra lahko prebirali na novi razstavi Gorenjska muzeja, ki  jo posvečamo 440. obletnici poimenovanja kranjskega gradu v Khislstein.

Information

Address:

Tomšičeva 42, 4000 Kranj

Phone:

+386 4 201 39 50

E-mail:

info@gorenjski-muzej.si

Opening hours

Tuesday

10:00 - 18:00

Wednesday

10:00 - 18:00

Thursday

10:00 - 18:00

Friday

10:00 - 18:00

Saturday

10:00 - 18:00

Sunday

10:00 - 18:00

Admission

Adults

3

Children

2.3

Students

2.3

Pensioners

2.3

Disabled

Free

Families

6