SI

/

EN

Pokrajinski muzej Maribor

Pokrajinski muzej Maribor je dedič zbirk Knezoškofijskega muzeja (ust. 1896), Muzejskega društva v Mariboru (ust. 1902) in Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko (ust. 1903), ki so se v enotno muzejsko zbirko združile leta 1924. Mariborski mestni grad daje streho muzeju od leta 1938 dalje.

Pokrajinski muzej Maribor je danes multidisciplinarni muzej z bogato arheološko, etnološko in kulturnozgodovinsko dediščino. Muzej hrani okoli sto tisoč muzealij, ki izvirajo iz različnih obdobij, od mlajše kamene dobe do danes, in so razdeljene v enajst zbirk.

Leta 2004 smo začeli ob gradbeni prenovi muzejske stavbe prenavljati tudi muzej. Prenovljeni muzej bo pričeval o preteklosti in usmerjal tok zavedanja posameznika ter tako omogočal lažje predvidevanje o prihodnosti. Uporabnikom bo živo pričeval o preteklosti in poudarjal slovensko identiteto ter tako omogočal lažje razumevanje sedanjosti. Organizirali smo široko paleto pedagoških in andragoških programov, ki bodo skupaj s stalno razstavo muzej močneje vpeli v okolje.

ZAČETKI
Razstava je postavljena v pritličnem prostoru gradu in pripoveduje več vzporednih zgodb. V zgoščeni obliki prikazuje muzejske zbirke, načine shranjevanja in predstavljanja muzealij. Na razstavi nastaja tudi nova zbirka - »Rastoči album«. Obiskovalci ste vabljeni, da v ta album prispevate fotografijo dogodka, ki ima po vaši presoji tak pomen, da ga je vredno ohraniti za prihodnost. V razstavišču so iz leta 1940 ohranjene stenske poslikave slovenskega impresionista Mateja Sternena.

MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
Razstava se nahaja v prostorih grajske bastije in prikazuje zgodovino mesta Maribor od njegovega nastanka vse do zgodnjega novega veka. Izpostavljene so prometna, tržna in obrtna funkcija mesta. Razstava prikazuje mestno denarništvo, cehovska združenja in vinsko trgovino, doživite pa lahko tudi dva ambienta: srednjeveško gostilno in dimnico – enoprostorsko hribovsko domovanje. Obrambna funkcija mesta je predstavljena znotraj grajske orožarne.

Informacije

Naslov:

Grajska ulica 2, 2000 Maribor

Telefon:

+386 2 228 35 51

E-pošta:

museum@museum-mb.si

Odpiralni čas

Torek

10:00 - 18:00

Sreda

10:00 - 18:00

Četrtek

10:00 - 18:00

Petek

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli

5 EUR

Skupine

4,5 EUR

Učenci

3,5 EUR

Študenti

3,5 EUR

Upokojenci

3,5 EUR

Muzej ponuja

Trgovina

Knjižnica

Dostop za invalide

Možnost najema