SI

/

EN

Alois Kasimir - Fotograf s preloma stoletja

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Občasna razstava / 31.05.2022 - 06.07.2022

Galerija Photon je producent razstave v mariborskem Fotografskem muzeju, ki predstavlja izbor iz fotografskega opusa ptujsko-haloškega slikarja in fotografa Alojza Kasimirja (1852 –1930). Zapuščina ptujskih slikarskih in trgovskih družin Kasimir in Oeltjen, ki jo hrani Zgodovinski arhiv na Ptuju, obsega povečini arhivsko gradivo v obliki fotografij, negativov na steklu, korespondence ipd. Več kot 130 negativov na steklu in nekaj sto pozitivov prikazuje člane družine Kasimir, njihove sorodnike in prijatelje, potovanja v Italijo in nemško govoreče dežele, Haloze, Ptuj in okoliške kraje ter različne dogodke v obdobju od 80. let 19. stoletja pa vse tja do fotografove smrti leta 1930.


Alojz Kasimir je bil izučen knjigovezec, vendar se je že kmalu posvetil pretežno likovni umetnosti. Ni imel akademske likovne izobrazbe, bil je samouk, vendar je dobival številna slikarska naročila. Odlikoval se je v upodabljanju vedut, večinoma iz ptičje perspektive, izuril pa se je tudi v litografiji in v tej tehniki izdeloval ilustracije za popotne vodiče, časopise, reklamne letake in razne listine. Ob tem je sistematično fotografiral kraje, ki jih je nameraval upodobiti kot vedute; med posnetki mest so posebej pogosti prizori s Ptuja in iz Gradca, Rima, Benetk, Gleichenberga, Celja in drugih štajerskih krajev. Posebej pa so fotografovo pozornost pritegnile Haloze, kamor so Kasimirji redno zahajali. Na fotografijah prepoznavamo značilne gosposke hiše in skromne viničarije pa tudi takratne postopke vinogradniških opravil, pred gledalci pa se odpirajo tudi panoramski posnetki razgibane haloške pokrajine, ki jo zaznamuje geometrija vinogradniških površin. Alojz Kasimir je bil ustanovni član Kluba amaterskih fotografov v Gradcu.


Razstava spada v sklop prireditev ob 30-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Avstrijo.


Partnerji projekta:
Zgodovinski arhiv na Ptuju, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pavlova hiša Potrna

Informacije

Naslov:

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Telefon:

+386 2 235 26 00

E-pošta:

osebje@muzejno-mb.si

Odpiralni čas

Ponedeljek

08:00 - 17:00

Torek

08:00 - 17:00

Sreda

08:00 - 17:00

Četrtek

08:00 - 17:00

Petek

08:00 - 17:00

Sobota

09:00 - 12:00

Vstopnina

Odrasli

3 EUR

Študenti

2 EUR

Otroci

2 EUR