SI

/

EN

Stara gostilna - Rekonstrukcija gostilne z začetka 20. stoletja

Muzej Velenje

Stalna razstava

Gostilne so od nekdaj odpirali v središču mest, vasi, trgov, v bližini sejmišč, ob pomembnejših prometnicah (furmanske gostilne), cerkvah, mitnicah itd. Za gostilničarje so bili zelo pomembni zlasti sejemski dnevi, saj je bil takrat za vse zaslužek največji. Nekateri gostilničarji so kaj kmalu spoznali, da bo njihov promet večji, če bodo prirejali tudi veselice s plesom (silvestrovanja, martinovanja, miklavževanja, pustovanja), razne druge zabave, srečelove, gledališke igre in podobno. Tako je bilo na primer v začetku stoletja v Šoštanju in okolici kar šestnajst gostiln in dva hotela, v Velenju, ki je bil takrat še precej manjši kraj, pa deset gostiln. Ponudba v večini gostiln je bila skromna, ponavadi je bilo mogoče le kaj popiti, kuhinj navadno ni bilo, oziroma so pripravljali le skromne obroke hrane. Od pijače je prevladovalo vino, domači sadjevec in žganje  ter seveda brezalkoholne pijače, kot so mali­novec, soda, pokalica v t. i. kraherlih.

Virtualne razstave

Informacije

Naslov:

Stari trg 19, 3320 Velenje

Telefon:

+386 3 898 26 30

E-pošta:

info@muzej-velenje.si

Odpiralni čas

Torek

10:00 - 17:00

Sreda

10:00 - 17:00

Četrtek

10:00 - 17:00

Petek

10:00 - 17:00

Sobota

10:00 - 17:00

Nedelja

10:00 - 17:00

Vstopnina

Ni podatka