SI

/

EN

MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNOSTJO

Razstava pripoveduje zgodbo o življenju v pokrajini ob Muri od prazgodovine do danes. Na poti skozi čas je reka Mura, ki je zaradi svoje neukrotljivosti postala ločnica za tisočletno zgodovinsko in politično razmejitev, hkrati pa je s svojimi edinstvenimi mrtvicami, prodišči, močvirnatimi travniki in poplavnimi logi duša pokrajine.

Izrazita prehodnost pokrajine je omogočala vedno nova naseljevanja in odseljevanja ljudi, kar pomeni, da je v deželi nastajal etnično in narodno pisan svet. Za Iliri, Kelti, Rimljani pridejo Slovani, v 10. stoletju Madžari in v 18. stoletju tudi Židje in Romi.
In kakor je ta svet dopuščal in sprejemal multinacionalnost, tako se je v njem spretno prepletala multikulturalnost in multikonfesionalnost, ki je še kako prisotna v današnjem času.
Razstava torej govori o mnogoterih obrazih te pokrajine in o tiste vrste sožitju, ki ji daje prepoznaven srednjeevropski značaj.

Razstavljene predmete, kot merilce in kazalce ekonomskega, družbenega, kulturnega, političnega in duhovnega razvoja družbe dopolnjujejo ambientalne postavitve in rekonstrukcije, video filmi, dia-filmi, multivizija in glasba, ki na konceptualno domiseln način osvetljujejo podobo prazgodovine, antike, srednjega veka, časa turških vpadov, novega veka ter polpreteklega časa.
Sodobno in estetsko privlačno razstavo, ki na nevsiljiv in atraktiven način obiskovalcem ponuja govorico preteklosti, dopolnjuje celostna podoba, muzejska trgovinica, vodnik po razstavi ter bogat katalog.

Informacije

Naslov:

Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota

Telefon:

+386 2 527 17 06, +386 2 535 14 58

Telefaks:

+386 2 521 11 55

E-pošta:

info@pomurski-muzej.si

Odpiralni čas

Torek

09:00 - 17:00

Sreda

09:00 - 17:00

Četrtek

09:00 - 17:00

Petek

09:00 - 17:00

Sobota

09:00 - 13:00

Nedelja

14:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli

3 EUR

Skupine

2,5 EUR

Mladina

2 EUR

Otroci

2 EUR