SI

/

EN

Grad Ormož in Grajska pristava Ormož

Ormoški grad stoji v delu bronastodobne naselbine, ki je bila zavarovana z zemeljskim nasipom in obrambnim jarkom. Grajski kompleks so v zadnji tretjini 13. stoletja začeli graditi Ptujski gospodje. V njihovi posesti je ostal do leta 1438, ko je rodbina izumrla. Po požigu so ga leta 1490 dobili v roke Szekelyji, ki so se tu naselili in ga v ta namen tudi obnovili. Leta 1532 so grad poškodovali Turki, leta 1540 pa je bil ob utrditvi mesta obnovljen. Po napadu Krucev leta 1704 je bil dalj časa opustošen. Med leti 1710 in 1740 ga je baročno obnovila družina Pethe. V začetku 19. stoletja ga  je kupil industrialec Jožef Pauer, ki ga je dal klasicistično obnoviti in obzidati jugozahodni grajski vrt. Zadnji lastniki gradu so bili grofje Wurmbrand.

V gradu so na ogled Zbirka Marka Sluge, Zbirka dveh likovnih kolonij, stenske poslikave in razstavi Ormož v času Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije, ter Med Dravo in Muro.

Grajska pristava je zgradba, ki jo povezuje več gospodarskih poslopij, nastalih v različnih časovnih obdobjih od 18. stoletja naprej. Na podlagi ohranjenih zgodovinskih virov je znano, da so nekdaj gospodarska poslopja segala neposredno do gradu, vendar je bil del kasneje porušen. Najlepše prostore v pristavi še danes krasijo ohranjena kamnita toskanska stebra in šest pilastrov v muzejskem delu ter banjasto obokana dvorana v pritličju glasbene šole.

V obnovljeni Grajski pristavi so na ogled razstave Od igrače do žare, Lonec lončarja hvali in Srednjeveška plastika z ormoškega območja. 

Ogled je možen po predhodni najavi na tel. št. 02 741 72 90

Informacije

Naslov:

Kolodvorska 9, 2270 Ormož

Telefon:

+ 386 2 741 72 90

E-pošta:

muzej.ormoz@pmpo.si

Spletna stran:

http://www.pmpo.si

Odpiralni čas

Ponedeljek

08:00 - 15:00

Torek

08:00 - 15:00

Sreda

08:00 - 15:00

Četrtek

08:00 - 15:00

Petek

08:00 - 15:00

Sobota

09:00 - 14:00

Vstopnina

Odrasli

3 EUR

Mladina

1,5 EUR