SI

/

EN

Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej krščanstva na Slovenskem je državni muzej, ki hrani nacionalno bogastvo in opravlja državno javno službo na področju premične in žive dediščine v Republiki Sloveniji. S svojimi zbirkami in razstavami vidno prispeva k ohranjanju premične sakralne kulturne dediščine, razvijanju zavesti o njej, k njenemu vrednotenju in popularizaciji.

Muzej deluje v prostorih stare prelature v Cistercijanskem samostanu v Stični. Naloga muzeja je, da raziskuje večstoletno izročilo krščanstva na Slovenskem. S stalnimi in občasnimi razstavami, publikacijami in različnimi prireditvami komunicira z javnostjo. Zaveda se, da krščanstvo ni samo del historičnega konteksta, ampak ima svoje mesto tudi v sodobni družbi. Posebno pozornost namenja izobraževanju mladih, saj aktualni medkulturni dialog teče tudi med različnimi verstvi. To je dialog, ki je v današnjem svetu vse bolj prisoten in bo imel v prihodnosti človeštva odločilno vlogo.

V muzeju sta na ogled dve stalni razstavi. Na stalni razstavi Življenje za samostanskimi zidovi predstavljamo bogato, prek 870 let dolgo zgodovino stiškega samostana, ki je najstarejši še delujoči samostan na Slovenskem. S svojo prisotnostjo je skozi stoletja močno vplival na verski, kulturni in gospodarski razvoj obsežnega dela današnje Slovenije. Pod okriljem te mogočne ustanove so konec 12. stoletja nastali znameniti Stiški rokopisi, v 15. stoletju pa za razvoj slovenskega jezika izjemno pomemben Stiški rokopis.

Stalna razstava z naslovom Zgodovina krščanstva na Slovenskem je edinstvena razstava pri nas. Postavljena je kronološko, v dvanajstih razstavnih prostorih. Obiskovalca seznani z začetki krščanstva na naših tleh v 3. stoletju in ga popelje skozi 1700 let dolgo zgodovino.

Poleg obeh stalnih razstav je v muzeju na ogled tudi več zbirk. Z zbirko liturgičnega posodja in liturgičnih oblačil obiskovalca seznanjamo s krščanskim obredjem daritve in češčenja. V zbirki starin in ljudske pobožnosti Leopolda Kozlevčarja so med drugim predmeti, ki jih je nekdaj verno slovensko ljudstvo nosilo domov z raznih romanj, jih hranilo v spomin na osebne in cerkvene praznike, si jih podarjalo, jih darovalo v zahvalo. Muzej hrani izjemno in dragoceno zbirko voščenih figuric in relikviarijev. S pridobivanjem gradiva za zbirko sakralne likovne umetnosti 20. in 21. stoletja sledimo razvoju sakralne likovne umetnosti v današnji čas. Za raziskovalce sta na razpolago edinstven arhiv o misijonarju Frideriku Ireneju Baragu in zbirka slovenskega izseljeniškega tiska.

Obiskovalce muzeja popeljemo tudi v najlepši gotski križni hodnik na Slovenskem in v stiško baziliko.

Vsi ogledi so vodeni.

Informacije

Naslov:

Stična 17, 1295 Ivančna Gorica

Telefon:

+386 1 787 78 63

E-pošta:

info@mks-sticna.si

Odpiralni čas

Torek

08:30 - 17:30

Sreda

08:30 - 17:30

Četrtek

08:30 - 17:30

Petek

08:30 - 17:30

Sobota

08:30 - 17:30

Nedelja

14:00 - 17:00

Vstopnina

Odrasli

8 EUR

Otroci

3 EUR

Študenti

3 EUR

Upokojenci

5 EUR

Družine

12 EUR

Skupine

6 EUR

Invalidi

Brezplačno