SI

/

EN

Loški muzej Škofja Loka

Loški muzej Škofja Loka, ustanovljen leta 1939, je muzej kompleksnega tipa, ki ima bogato arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostnozgodovinsko, etnološko in prirodoslovno zbirko, velik poudarek pa daje tudi redni galerijski dejavnosti. Muzej skrbi za varovanje premične naravne in kulturne dediščine škofjeloškega območja, ki je v preteklosti kar 830 let (od leta 973 do leta 1803) pripadalo bavarski škofiji Freising. Svoje prostore ima na Loškem gradu, ki se prvič omenja že leta 1215 kot "castrum firmissimum", kar pomeni zelo močno utrjen grad.

V okviru galerijske dejavnosti se že od leta 1956 dalje redno odvijajo razstave s področja likovne umetnosti. V ta namen delujejo tri galerije: Galerija Loškega muzeja in kot dislocirani enoti še Galerija Ivana Groharja ter občasno Galerija Franceta Miheliča, ki hrani tudi dragoceno slikarjevo stalno zbirko. Osnovno poslanstvo galerijskega razstavnega programa je prezentiranje kvalitetne slovenske sodobne vizualne umetnosti, zlasti pa skrb za popularizacijo "matične" produkcije, ki tako vzpostavlja stik z loško dediščino in s tem dodatno krepi pomen izredno močne kontinuitete umetniškega ustvarjanja, ki je na tem območju, neprekinjeno prisotno že od srednjega veka dalje.

Informacije

Naslov:

Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka

Telefon:

+386 4 517 04 00

Telefaks:

+386 4 517 04 12

E-pošta:

info@loski-muzej.si

Odpiralni čas

Torek

10:00 - 18:00

Sreda

10:00 - 18:00

Četrtek

10:00 - 18:00

Petek

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 18:00

Nedelja

10:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli

5 EUR

Študenti

3 EUR

Muzej ponuja

Trgovina

Zastonj parkiranje