SI

/

EN

Novo

SODELOVANJE ŠOLE IN MUZEJA KOT PRIMER IZKUSTVENEGA UČENJA PRI SPOZNAVANJU ZGODOVINSKIH VSEBIN V PRVI IN DRUGI TRADI OŠ

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Delavnica

Odrasli

Brezplačno

Novo

Dodatna ponudba - šole

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – prva triada

Osnovna šola – druga triada

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Novo

Abonma za vrtce

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Predšolski otroci

Novo

Trafika - razni programi za OŠ in SŠ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Učna pot

Osnovna šola – prva triada

Osnovna šola – druga triada

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Novo

Samo en je glavni trg - III.triada in SŠ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Učna pot

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Novo

Muzej za mir - III. triada in SŠ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Novo

Mariborske fabrike - III. triada in SŠ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Novo

Od prve fotografije do spominov v žepu - III. triada in SŠ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Novo

Vsakdanje življenje med okupacijo - III. triada in SŠ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Novo

Kvizi ob razstavah - III. triada in SŠ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Učna ura

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola