SI

/

EN

E-razstava "Festival Borštnikovo srečanje 2012"

Pri nastanku e-razstave
Festival Borštnikovo srečanje 2012
so sodelovale institucije Festival Borštnikovo srečanje, Mestno gledališče ljubljansko, Novi Zato., Prodok TEATER TV, Slovenski gledališki muzej, Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana



"Samo med revolucijo se pojavi nekaj, kar je podobno tej bližnji povezanosti med ljudmi. Gledalci niso nikoli tako solidarni, tako tesno povezani med sabo kakor med kratko uro ali dvema, ko traja predstava," je o fenomenu teatra zapisal Jovan Hristić.
Verjetno je prav v skupnem doživljanju, enosti publike in v njeni interakciji z igralci največji čar gledališča. A prav ta zdajšnjost predstave je tudi vzrok, da je gledališče od vseh umetnosti najbolj zapisano pozabi. Če si lahko sliko, kip ali film čez čas znova ogledamo in glasbo znova poslušamo, nam po predstavi ostanejo le posredni zapisi, pričevanja – skice, zabeležke, fotografije, kritiški zapisi, gledališki listi, avdio in video posnetki ... Ti sicer ne morejo poustvariti vzdušja v avditoriju in neponovljivosti igralčeve interpretacije, lahko pa obudijo v nas spomin in razmislek.

In prav temu je namenjena naša razstava – z njo želimo dokumentirati najvišje dosežke slovenskega gledališča in igralstva, jih iztrgati pozabi ter jih preko svetovnega spleta približati čim širšemu krogu obiskovalcev.Na e-razstavi Festival Borštnikovo srečanje 2012 predstavljamo Igorja Samoborja, lanskoletnega prejemnika Borštnikovega prstana, in predstavo Nevihta, ki je prejela veliko nagrado FBS za najboljšo uprizoritev.

In čeprav virtualno razstavo s tem naslovom pripravljamo prvič, "pilotsko", že sedaj načrtujemo njeno nadaljevanje; vsako leto bi jo radi dopolnjevali, tako da bi postala neločljivi del FBS oz. slovenskih gledaliških institucij in zavodov. Morda jo bomo sčasoma razširili še na druge festivalske nagrade ter – če nam bosta sreča in ministrstvo mila – postopoma dodali tudi nekdanje nagrajence in nagrajene uprizoritve.

Razstava je od 24. oktobra 2013 dostopna na portalu www.sigledal.org in na spletnih straneh sodelujočih institucij.

Informacije

Naslov:

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 241 58 00

E-pošta:

slogi@slogi.si

Spletna stran:

http://www.slogi.si

Odpiralni čas

Ponedeljek

09:00 - 16:00

Torek

09:00 - 16:00

Sreda

09:00 - 16:00

Četrtek

09:00 - 16:00

Petek

09:00 - 16:00

Vstopnina

Ni podatka