SI

/

EN

Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU

Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU je posebna enota Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki pridobiva, hrani in ureja kartografsko, slikovno in arhivsko gradivo. Kot samostojna državna ustanova, podrejena Ministrstvu za prosveto, je bil ustanovljen leta 1946, leta 2002 pa je postal del Geografskega inštitutu Antona Melika.

Muzej hrani veliko starejših zemljevidov in atlasov ter nekaj manjših zbirk fotografij, podatkov in knjig. Kartografska zbirka obsega karte različnih vsebin in meril od 16. stol. do danes, topografske karte, šolske stenske karte in atlase. Večina gradiva se nanaša na slovensko ozemlje in sosednje dežele. Med najdragocenejše gradivo sodijo prva izdaja Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske, Münstrova izdaja Ptolomejeve Geografije in Florijančičeva karta Kranjske iz leta 1744. Gradivo služi kot študijsko gradivo, občasno pa je predstavljeno na tematskih razstavah in delavnicah.

Informacije

Naslov:

Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 470 63 47

E-pošta:

primoz.gasperic@zrc-sazu.si

Odpiralni čas

Ni podatka

Vstopnina

Ni podatka