SI

/

EN

Slovenski šolski muzej

Slovenski šolski muzej je eden najstarejših nacionalnih muzejev na Slovenskem (ustanovljen 1898).

Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja v nekdanji uršulinski šoli je prikaz bogatih pričevanj razvoja šolstva od prvih znanih začetkov na naših tleh do današnjih dni. Vsebino oživljajo ambientalne postavitve, makete, zvočni, računalniški in filmski prikazi ter stari šolski razred, s prikazom »žive igre zgodovine«. Pri teh »učnih urah naših babic in dedkov« gre za preplet spontanega učenja in zabave. Obiskovalci pod strogim očesom gospodične učiteljice ali gospoda učenika podoživijo šolo v 19. stoletju (Vodnikova šola, Nedeljska šola, Začetna šola) ali okrog leta 1900 (Lepo vedenje, Računstvo, Fizika, Prirodopis – domača mačka), pri urah iz časa Kraljevine SHS (Jugoslavije) pa jih gospodična učiteljica pouči o lepi pisavi (Lepopis) ali kako prišiti gumb (Ročna dela).

Slovenski šolski muzej pripravlja občasne razstave z zanimivimi spremljevalnimi prireditvami, knjižnica muzeja pa tudi omogoča ugodne možnosti za delo.

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA

Knjižnica slovenskega šolskega muzeja, ki je svoja vrata odprla že leta 1898, je specialna knjižnica, ki hrani knjige s področja šolstva, vzgoje in izobraževanja ter s področja šolske in obče zgodovine. Leta 2004 je bila v celoti izpeljana prenova, arhiv knjižnice pa se je do danes precej povečal in obsega preko 50.000 enot gradiva. Arhiv tvorijo učbeniki za vse učne predmete in za vse vrste šol na slovenskem etničnem ozemlju, pedagoški in strokovni tiski, mladinske revije in literatura, ki so jo uporabljali v šolah, poleg tega pa tudi publikacije, ki obravnavajo šolska in vzgojna vprašanja. Nadalje zbiramo knjige učiteljskih in profesorskih knjižnic, pomožne učbenike za posamezne predmete, zgodovinske in druge revije, ki so potrebne za študij šolstva in pedagogike. Poleg tega zbiramo tudi dela, ki so jih napisali slovenski prosvetni delavci. Najstarejša knjiga v naši knjižnici je učbenik, ki sodi med inkunabule, ta izraz označuje knjigo, ki je bila natisnjena pred začetkom 16. stol. Učbenik je izšel leta 1468 in nosi naslov Rudimenta grammatices, torej Osnove slovnice. Publikacije v naši knjižnici pridobivamo z nakupi, darovi, obveznimi izvodi in zamenjavami. Posebno pozornost posvečamo učnim načrtom, šolskim zakonom in šematizmom šol, učiteljskim imenikom, letnim poročilom šol, koledarjem, predvsem pa učbenikom, ki so jih rabili v šolah v preteklosti. Vse publikacije, ki jih hranimo, pa so namenjene čitalniški uporabi. Med dosedanjimi obiskovalci je veliko univerzitetnih profesorjev in študentov, pa tudi drugih raziskovalcev, ki zbirajo podatke o šolstvu na Slovenskem, preučujejo vprašanja vzgoje in pouka, iščejo gradivo za strokovne izpite in nadaljnje izobraževanje. Nemalo pa je tudi starejših obiskovalcev, ki pridejo v našo knjižnico po svoje šolske spomine. Ti se obiskovalcem zarišejo pred oči, ko odprejo čitanko, ali berilo, ki so ga uporabljali v začetnih razredih osnovne šole. V naši knjižnici se večkrat odvijajo tudi ne povsem knjižnični dogodki. Večkrat na leto poteka v knjižnici odprtje muzejske razstave in glede na obisk v zadnjih letih, postaja tudi ta, največji prostor v muzeju, premajhen. Knjižnica večkrat postane tudi prostor za različna srečanja. Sem sodijo sestanki kolektiva zaposlenih v muzeju, muzejskega sveta, uredniškega odbora naše revije Šolska kronika, sestanki podružničnih šol in še nekaterih skupin, povezanih bodisi z muzejsko, bodisi s šolsko dejavnostjo. Knjižnica je odprta vsak delavnik med 9. in 13. uro, vse, ki jih zanima karkoli v zvezi z zgodovino šolstva na Slovenskem pa vabim, da se oglasijo pri nas, kjer jih bomo z veseljem sprejeli in jim postregli s kakšno knjigo.

Ključne besede:

school

museum

history

zgodovina

zgodovinašolstva

šolskimuzej

schoolmuseum

Informacije

Naslov:

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 251 30 24, +386 31 299 676

E-pošta:

solski.muzej@guest.arnes....

Odpiralni čas

Ponedeljek

08:00 - 16:00

Torek

08:00 - 16:00

Sreda

08:00 - 16:00

Četrtek

08:00 - 16:00

Petek

08:00 - 16:00

Spoštovani obiskovalci! Obveščamo vas, da je zaradi prenove muzeja trenutno na ogled le 2. del stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja od leta 1848 do 1991. Dear visitors! We would like to inform you that due to renovation of museum only the second part of the permanent exhibition Schools in Slovenia through the centuries is on display, from 1848 till 1991.

Vstopnina

Odrasli

3 EUR

Otroci

2 EUR

Študenti

2 EUR

Upokojenci

2 EUR

Družine

7 EUR

Muzej ponuja

Brezžični internet

Trgovina

Knjižnica

Članstvo

Živali dobrodošle