SI

/

EN

Brezplačno

Šola je zakon!

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Učna pot

Odrasli

Fakulteta

Pedagogi

Družine

Osnovna šola

Novo

SODELOVANJE ŠOLE IN MUZEJA KOT PRIMER IZKUSTVENEGA UČENJA PRI SPOZNAVANJU ZGODOVINSKIH VSEBIN V PRVI IN DRUGI TRADI OŠ

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Delavnica

Odrasli

Občasna razstava Slikanica, moja prva knjiga

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Vodstvo

Odrasli

Družine

Višja šola

Predšolski otroci

Osnovna šola – prva triada

Občasna razstava "Pišem, torej sem!"

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Vodstvo

Odrasli

Osnovna šola – druga triada

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Družine

Lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Vodstvo

Predšolski otroci

Osnovna šola – prva triada

Občasna razstava Šola iz zemlje - učenje visokih Andov

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Vodstvo

Odrasli

Osnovna šola – druga triada

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Stara učna ura za tujce

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Učna ura

Odrasli

Stereotipi o narodih

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Delavnica

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Delavnica lepopisanja

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Delavnica

Osnovna šola – prva triada

Osnovna šola – druga triada

Osnovna šola – tretja triada

Višja šola

Odrasli

Izdelovanje šolskih zvončkov

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Delavnica

Osnovna šola – prva triada

Osnovna šola – druga triada