SI

/

EN

Muzej športa

Vlada Republike Slovenije je Muzej športa ustanovila 20. aprila 2000, novembra 2001 pa je začel delovati v prostorih na Kopitarjevi 4 v Ljubljani. Tako smo Slovenci dobili Muzej športa, ki ima status državne ustanove ter je osrednji in matični zavod za evidentiranje, zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje bogate materialne dediščine iz zgodovine slovenskega športa. Muzej je od leta 2013 deloval kot oddelek Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, od leta 2022 pa je del Slovenskega šolskega muzeja in muzeja športa.

Bogato muzejsko gradivo šteje več kot 11.000 predmetov, več desettisoč fotografij in 600 arhivskih škatel dokumentacije, ki so nam ga podarili številni slovenski športniki, športni delavci, zbiralci, društva in drugi. Časovno sega od konca 19. stoletja do danes, vključuje pa najbolj uspešne slovenske športnike, olimpijce, pionirje slovenskega športa, trenerje in druge s športom povezane osebe ter klube, društva in zveze. Ureja se tudi muzejska knjižnica specializirana na temo športa. Gradivo v muzeju še naprej zbiramo, zato pozivamo vse, ki hranijo morebitne zanimive predmete slovenske športne dediščine, naj se obrnejo na nas.

Muzej športa ima pisarniške prostore s knjižnico na Kopitarjevi 4 v Ljubljani, razstava Zbiramo, raziskujemo, obujamo: športna dediščina in Muzej športa pa je na ogled v prostorih Slovenskega šolskega muzeja na Plečnikovem trgu 1. Razstava je dvojezična (slovensko/angleško), prav tako katalog razstave.

Ključne besede:

šport

telesna-kultura

physical-culture

sport

slovenija

slovenia

telovadba

telesna-vzgoja

zgodovina

history

Informacije

Naslov:

Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 431 83 40

E-pošta:

info@muzejsporta.si

Odpiralni čas

Ponedeljek

08:00 - 16:00

Torek

08:00 - 16:00

Sreda

08:00 - 16:00

Četrtek

08:00 - 18:00

Petek

08:00 - 16:00

Razstava je na ogled v prostorih Slovenskega šolskega muzeja na Plečnikovem trgu 1 v Ljubljani in je na voljo v slovenščini in angleščini. Ob razstavi je izšel tudi katalog. Več informacij o obisku uprava@solskimuzej.si, 01/2513024.

Vstopnina

Ni podatka