SI

/

EN

Akcija reakcija

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – druga triada

V slogi je moč

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – prva triada

Zgodovinski viri in zgodbe našega mesta

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – druga triada

Častna pionirska

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Učna ura

Osnovna šola – druga triada

Camera obscura

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – druga triada

Tisti hudi časi... Življenje med drugo svetovno vojno

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – druga triada

Spoznajmo mariborske znamenitosti

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Učna pot

Osnovna šola – druga triada

Kdo je bil Rudolf Maister?

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Osnovna šola – druga triada

Kako je oblečena ta hiša?

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Predšolski otroci

Osnovna šola – prva triada

Osnovna šola – druga triada

Dobra misel je pol zdravja

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

Delavnica

Predšolski otroci

Osnovna šola – prva triada

Osnovna šola – druga triada