SI

/

EN

V tem domu luč prosvete sije!

Slovenian School Museum

Temporary exhibition / 21.11.2019 - 29.06.2020

“V tem domu luč prosvete sije!”

Razstava ob 100-letnici prve šole za slepe in slabovidne na Slovenskem

 

Razstava “V tem domu luč prosvete sije” je nastala v jubilejnem letu 2019, ko Center IRIS, kot naslednik Zavoda za slepo in slabovidno mladino, praznuje 100-letnico organiziranega izobraževanja otrok in mladih s slepostjo in slabovidnostjo. Slovenski šolski muzej se je ob tej priložnosti odzval vabilu, da predstavi del bogate stoletne zgodovine šolstva slepih in slabovidnih in tako pripomore k osveščanju javnosti o prisotnosti slepote v našem okolju.

 

Zgodovina je najboljša učiteljica, zato imajo na razstavi glavno besedo predmeti, fotografije in citati, ki govorijo o temeljiti skrbi in predanem delu z otroki in mladostniki z okvarami vida v okviru zavoda vse od njegovih začetkov pa do danes. Nekateri razstavni eksponati so prava redkost, saj so jih pedagogi lastnoročno izdelovali z namenom, da si olajšajo poučevanje in povečajo nazornost pouka.

 

Prvi slovenski pedagogi, ki so pred sto leti svoje poslanstvo našli v izobraževanju slepe mladine, so že pred ustanovitvijo zavoda za slepe o njem razmišljali širše, kot zgolj o ustanovi, ki bi nudila slepim otrokom osnovno izobrazbo. Franc Fabinc, učitelj, časnikar in pedagoški pisec, ki se je skupaj z učiteljico in profesorico Minko Skaberne leta 1911 udeležil tečaja za spoznavanje metod poučevanja slepih na cesarsko-kraljevem zavodu za slepe na Dunaju, je po obisku dunajskega zavoda v pedagoškem časopisu Slovenski učitelj zapisal: “Ideal današnjega vzgojevališča za slepe naj bi obsegal vzgojo in pouk v predšolski dobi, v šoloobvezni dobi in v času, ko se slepec izobrazi za določen poklic.” Tej smernici je v teku desetletij sledil razvoj Zavoda za slepe, ki je leta 2016 postal Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana - Center IRIS.

 

Idealu današnjega vzgojevališča za slepe” smo sledili tudi pri postavitivi razstave v Slovenskem šolskem muzeju.  Uvodni del razstave je oblikovan kot časovni trak, na katerem so nanizane ključne letnice in dogodki, ki so zaznamovali zgodovinski razvoj slovenskega zavoda za slepe.  Osrednji del razstave predstavlja zgodovino zavoda v treh sklopih: predšolska doba, osnovnošolska doba ter srednješolsko in poklicno izobraževanje.  Znotraj posameznih sklopov lahko obiskovalec najde zanimive primerjave med “nekoč” in “danes”. Delček razstave s pomočjo fotografij in predmetov predstavlja tudi prostočasne dejavnosti slepih in slabovidnih otrok. Razstava je zaključena s postavitvijo simbolnih vrat, ki spodbujajo k razmisleku o družbi, svetu in življenju, v katerega vstopajo slepi in slabovidni mladi po končanem institucionalnem izobraževanju.  S pozitivno naravnanostjo in vzajemno željo po sodelovanju lahko skupaj naredimo korak k bolj vključujoči in prijetnejši družbi za vse.  V Slovenskem šolskem muzej smo prepričani, da je razstava “V tem domu luč prosvete sije!” korak v pravo smer.

__________________________________________________________________________________

“V tem domu luč prosvete sije!”

Razstava ob 100-letnici prve šole za slepe in slabovidne na Slovenskem

Avtorica razstave in kataloga: Polona Koželj

Oblikovanje in postavitev razstave: Matjaž Kavar, Marjan Javoršek

Računalniško oblikovanje razstave in kataloga: Matjaž Kavar, RAORA d. o. o.

Lektoriranje: Andreja Cigale

Priprava razstavljenih predmetov: Franci Kadivec/Slovenski šolski muzej in Dušan Škafar/Center IRIS

Razstava je nastala v sodelovanju s Centrom IRIS.

Razstava bo na ogled od 21.11.2019 do 30.6.2020

Information

Address:

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Phone:

+386 1 251 30 24, +386 31 299 676

E-mail:

solski.muzej@guest.arnes....

Opening hours

Monday

08:00 - 16:00

Tuesday

08:00 - 16:00

Wednesday

08:00 - 16:00

Thursday

08:00 - 16:00

Friday

08:00 - 16:00

Spoštovani obiskovalci! Obveščamo vas, da je zaradi prenove muzeja trenutno na ogled le 2. del stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja od leta 1848 do 1991. Dear visitors! We would like to inform you that due to renovation of museum only the second part of the permanent exhibition Schools in Slovenia through the centuries is on display, from 1848 till 1991.

Admission

Adults

3 EUR

Children

2 EUR

Students

2 EUR

Pensioners

2 EUR

Families

7 EUR