SI

/

EN

Miklova hiša gallery

Priložnostne razstave likovnih del so v Ribnici v preteklosti prirejali pretežno pod okriljem Ribniškega muzeja v različnih nenamenskih prostorih. To so bile predvsem avle v tistem času novih stavb kot so: osnovna šola, dom JLA, zdravstveni dom.

Leta 1972 je Ribnica dobila prvi namensko za likovne razstave urejen prostor pod okriljem Ribniškega muzeja v sklopu prostorov gradu z imenom Petkova galerija po fotografu, ribniškem rojaku, Jožetu Petku. Načrt za ureditev galerije je izdelal arhitekt Marjan Loboda. Ureditev je bila bolj prilagojena muzejskim kot likovnim standardom, zato je bila leta 1983 izpeljana preureditev , v likovnem jeziku izčiščenje, prostora. Med tem časom je v galeriji tekel bolj ali manj reden program likovnih razstav pod okriljem Ribniškega muzeja.

Pod okriljem ribniškega festivala so se na pobudo ribniškega rojaka akademskega slikarja Jožeta Cente, leta 1979 pričela vsakoletna likovna srečanja. Neprekinjeno do leta 1991 so se vsako leto srečevali povabljeni likovni umetniki, likovni strokovnjaki in ribniški veljaki, kar je prineslo marsikatero pozitivno rešitev v razvoju Ribnice, predvsem pa vsakoletno razstavo v Ribnici nastalih likovnih del in nastanek ribniške likovne zbirke.

Galerijski program se je v letu1988 iz Petkove galerije skoraj v celoti preselil v takrat zasilno prenovljeno pritličje Miklove hiše pod imenom Galerija Miklova hiša. Začel je nastajati načrt za celovito prenovo hiše in njene vsebine, ki ima od leta 1991 sedanjo podobo.

Galerija Miklova hiša beleži dvajset let kontinuiranega programa. Z razstavami predstavlja pretežno sodobno slovensko likovno umetniško produkcijo. Galerija hrani dve likovni zbirki.

- Ribniška likovna zbirka poseduje ključna likovna dela druge polovice osemdesetih in začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Širši slovenski javnosti je bila predstavljena na veliki razstavi v zgornjih prostorih Moderne galerije leta 1992 in kasneje po delih na vsakoletnih razstavah v matični galeriji.

- Didaktična likovna zbirka je nastala v sodelovanju z ZDSLU in poskuša prikazati vse tehnike in sloge in ključne avtorje slovenske likovne ustvarjalnosti. Po segmentih je bila v Ribnici večkrat predstavljena.

Dela zbirk so hranjena v prostorih galerije in v najetih prostorih, ki pa niso ustrezno opremljeni. Galerija organizacijsko deluje v okviru Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica.

Program galerije oblikuje galerijski svet.

Information

Address:

Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica

Phone:

+386 1 836 93 34

E-mail:

galerija@amis.net

Opening hours

Monday

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Tuesday

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Wednesday

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Thursday

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Friday

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Saturday

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Sunday

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Admission

No information