SI

/

EN

Zdenka Golob

Born

20. 2. 1928, Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Zdenka Golob, grafičarka, slikarka, ilustratorka in pedagoginja, se je rodila 20. 2. 1928 pri Sv. Trojici (Gradišče) v Slovenskih goricah. Zaradi ekonomskih težav v družini so jo kot otroka poslali za štiri leta živet k stari teti v Avstrijo. Njena pot do akademske izobrazbe je bila neobičajna in nič kaj preprosta. Obiskovala je meščansko šolo na Lenartu, kasneje trgovsko šolo na Ptuju. Njeno šolanje je prekinila druga svetovna vojna. Po njej se je zaposlila kot navadna delavka v mariborski tekstilni tovarni MTT, kjer je delala tri leta. V tem času je obiskovala slikarske tečaje, ki so jih prirejali mariborski likovniki, in ob njih je zrasla ideja, da bi se vpisala na akademijo. Mariborski likovniki, ki so prepoznali njeno nadarjenost, so ji pri vodilnih izprosili dela prost dan za sprejemni izpit. Tega je opravila in tudi prejela štipendijo za študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Študirala je v razredu profesorja Gojmirja Antona Kosa. Med študijem si je ustvarila družino. Po diplomi leta 1954 se je družina preselila v Novo mesto. Tam je dve leti poučevala, nato se je družina preselila v Ljubljano, kjer je opravljala vrsto honorarnih del, kasneje je dobila delo v knjižnici Instituta Jožef Stefan, leto dni je bila čuvajka v Galeriji ZDSLU. V tem času je veliko ilustrirala. Leta 1968 je dobila status svobodne umetnice. Priredila je preko dvajset samostojnih razstav doma in v tujini, zadnja je bila retrospektivna razstava grafike v Mednarodnem grafičnem likovnem centru leta 2013. Sodelovala je na več kot 130 skupinskih razstavah doma in v tujini ter na številnih mednarodnih likovnih kolonijah. Za svoje delo je prejela več nagrad, med njimi leta 1979 za razstavo, ki jo je leto prej pripravila za galerijo Labirint v Ljubljani, nagrado Prešernovega sklada; častno medaljo na Mednarodnem trienalu male grafike, Lodž; nagrado Novega mesta, na 4. bienalu slovenske grafike, Novo mesto idr. Njene grafike najdemo v zbirkah: Moderna galerija Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, Galerija Velenje, Narodni muzej, Cetinje, Mestna galerija, Lodž, Muzej sodobne umetnosti, Skopje, idr.