Jezik: Slovenščina | English
Prijava

Informacije

Slovenski planinski muzej Triglavska cesta 49 4281 Mojstrana
Telefon +386 8 380 67 30
E-pošta

info@planinskimuzej.si

Spletna stran

http://www.planinskimuzej.si/

Odpiralni čas

Ponedeljek 09:00 - 17:00
Torek 09:00 - 17:00
Sreda 09:00 - 17:00
Četrtek 09:00 - 17:00
Petek 09:00 - 17:00
Sobota 09:00 - 17:00
Nedelja 09:00 - 17:00

Vstopnina

Odrasli 6,00 EUR
Študenti 3,60 EUR
Starejši 3,60 EUR
Skupine 5,00 EUR
Šolske skupine 3,00 EUR
Družine 13,00 EUR

Slovenski planinski muzej

V Slovenskem planinskem muzeju si podajata roke preteklost in sedanjost. Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica nudijo obiskovalcu vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru.

Zbirke novega Slovenskega planinskega muzeja so plod dolgoletnega zbiranja ter prizadevanj posameznikov in društev za ohranitev spomina in ljubezni do gorskega sveta in vseh dejavnosti, povezanih z njim. Temelj Slovenskega planinskega muzeja je nekdanja Triglavska muzejska zbirka, pa tudi predmetno in dokumentarno gradivo, ki je zbrano po celotnem slovenskem ozemlju.

Celotna zbirka Slovenskega planinskega muzeja obsega trenutno več kot 2.000 enot, od tega je razstavljenih 450 predmetov. Poleg predmetnega gradiva hranimo v depojih Slovenskega planinskega muzeja še zbirke arhivskega gradiva, starih razglednic in fotografij ter Planinske vestnike od prve številke do danes. Tudi muzejska knjižnica je dobro založena s strokovnimi in z leposlovnimi publikacijami. Za zbirke skrbijo usposobljeni kustosi, restavratorji in konservatorji.

Slovenski planinski muzej v Mojstrani je bil odprt leta 2010. Je projekt več enakovrednih partnerjev: Planinska zveza Slovenije, Triglavski narodni park, Občina Kranjska Gora, Planinsko društvo Dovje-Mojstrana, Gornjesavski muzej Jesenice, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ustanova Avgusta Delavca, Slovenski gorniški klub Skala. Predstavlja edinstveno planinsko in gorniško središče v Sloveniji. V njem se prepletajo zgodovinska pričevanja o začetkih in razvoju slovenskega planinstva in gorništva z aktualnimi dosežki Slovencev v domačih in tujih gorah. S svojim poslanstvom Slovenski planinski muzej neguje tradicijo in vrednote gornikov ter vzgaja mlade v duhu ljubezni do gora in spoštovanja do ohranjanja gorskega sveta.

Enote muzeja

Kasarna

Jesenice

Kajžnkova hiša

Rateče - Planica

Liznjekova domačija

Kranjska Gora

Muzeji blizu

Kosova graščina

8,81 km / 5,48 mi

Gornjesavski muzej Jesenice

9,50 km / 5,90 mi

Kasarna

9,72 km / 6,04 mi

Liznjekova domačija

11,77 km / 7,32 mi