Jezik: Slovenščina | English
Prijava

Informacije

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana
Telefon +386 1 241 85 80
Faks +386 1 241 86 60
E-pošta

joze.ciperle@uni-lj.si

Spletna stran

http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/univerzitetni_arhiv.aspx

Odpiralni čas

Ponedeljek 08:00 - 15:00
Torek 08:00 - 15:00
Sreda 08:00 - 15:00
Četrtek 08:00 - 15:00
Petek 08:00 - 15:00

Vstopnina

Ni podatkov.

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani je bil kot nekakšen zgodovinski spomin univerze ustanovljen leta 1968. Sestavljajo ga tri delovne enote: arhivski oddelek, muzejski oddelek in priročna biblioteka z dokumentacijo. Spisovno arhivsko gradivo je hranjeno v 10 fondih na okrog 600 tekočih metrih, muzejsko gradivo obsega okrog 800 eksponatov in okrog 200.000 fotografij, dokumentacijska zbirka pa hrani obsežno več milijonsko podatkovno bazo o Univerzi in njenih članicah, študentih in diplomantih, profesorjih, stavbah in drugem. Knjižnica ima okrog 4000 bibliotečnih enot iz tematike univerz, njihove zgodovine ter arhivistike in muzeologije.

V zadnjem desetletju je Arhiv in muzej Univerze objavil okrog sto razprav in objav v domačih in tujih strokovnih revijah ter pripravil šest občasnih razstav iz preteklosti Univerze, pripravlja pa stalno razstavo o zgodovini visokega in univerzitetnega šolstva v Ljubljani.