Jezik: Slovenščina | English
Prijava

Informacije

Gorenjski muzej - Grad Khislstein Tomšičeva ulica 44 4000 Kranj
Telefon +386 59 096 631
E-pošta

info@gorenjski-muzej.si

Spletna stran

http://www.gorenjski-muzej.si

Odpiralni čas

Torek 10:00 - 18:00
Sreda 10:00 - 18:00
Četrtek 10:00 - 18:00
Petek 10:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 18:00
Nedelja 10:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli 3,00 €
Otroci 2,30 €
Študenti 2,30 €
Upokojenci 2,30 €
Družine 6,00 €
Skupine 2,50 €

Odprtje razstave podarjenih likovnih del - donacija Klavdija Tutte

 • 27.02.2018 - 30.06.2018

Gorenjski muzej Vas vljudno vabi na odprtje razstave podarjenih likovnih del – donacije Klavdija Tutte. Razstavo bomo odprli v torek, 27. februarja 2018, ob 18. uri, v podstrešnem razstavišču Gradu Khislstein.

Strokovni tekst ddr. Damirja Globočnika:

Med podarjenimi deli na papirju izstopa najstarejše med njimi – monotipija Mihe Maleša iz leta 1960. Miha Maleš se uvršča med pionirje slovenske umetniške grafike. V dvajsetih in tridesetih letih preteklega stoletja se je na razstavah predstavljal zlasti z grafičnimi listi, odtisnjenimi v skoraj vseh klasičnih grafičnih tehnikah. Malešev likovni rokopis je sprva temeljil predvsem v risbi. Po zaslugi naročil za cerkveno poslikavo, pridobitve stanovanja oziroma ateljeja v Tivoliju in posluha za moderno, zlasti francosko slikarstvo je začel intenzivno slikati. Prvo izključno slikarsko razstavo je priredil konec tridesetih let preteklega stoletja. Pri Maleševih grafikah in slikah so prisotne nekatere skupne značilnosti: igriv, pogosto liričen pristop do motivike, zanesljiva tekoča črta, ki jo pri slikarstvu nadomesti sorazmerno široka poteza s čopičem, in barva, ki samo deloma ohranja opisno vlogo. Med povojnimi Maleševimi grafičnimi ciklusi je najbolj znan ciklus monotipij in listov v drugih grafičnih tehnikah, ki jih je izdelal leta 1948 na Makedonskem folklornem festivalu. Z njimi je v grafiko uspel vnesti intenzivno barvno paleto. Omenjene značilnosti srečamo tudi na barviti monotipiji z motivom Tivolskega parka, priljubljenega Maleševega slikarskega motiva.

Dela enajstih tujih in enega domačega umetnika, ki so nastala v časovnem razponu zadnjih nekaj več kot dvajset let na različnih likovnih srečanjih v Sloveniji, lahko opredelimo s povzemajočo oznako modernističnega slikarstva, pri katerem je bolj kot opisna težnja pomemben način oblikovanja slikovnega polja. Na njih skorajda ne srečamo realističnih elementov, celo fotografski dokument se je spremenil v kompozicijo, pri kateri izstopata sosledje oblik in barvna soočenja, ki so takšna, kot da bi nastala v slikarskem ateljeju. Pa vendar tovrstna dela – kljub odsotnosti osrednjega predmetnega izhodišča – govorijo tudi o umeščenosti likovnega ustvarjalca v sodobni čas in odkrivajo njegovo odzivanje na okolje, v katerem se nahaja, celo na družbene premike …  Zgovorno je zlasti likovno delovanje pokojnega avstrijskega umetnika Roberta Primiga, ki je – kot dobro razgledan likovnik in tudi kulturni publicist – v svoj likovni svet pritegnil različna formalna sredstva in postopke, vendar je osrednjo vlogo vselej namenil človeški figuri oziroma rezultatom človekovega delovanja.

Johann Jascha, ki je med avstrijskimi avtorji najbrž najbolj znano ime, je slikar abstraktnih kompozicij, ki jih sestavlja iz značilnih oblik, za katere se zdi, da lebdijo v barvno nasičenem prostoru. Različne linije, geometrijske in druge dinamične likovne tvorbe se tekoče povezujejo med seboj. Mnoge od tako nastalih združb imajo asociativen značaj. S podobno opredelitvijo bi si lahko pomagali tudi pri Wolfgangu Walkensteinerju, pa vendar je njegov likovni svet povsem drugačen: skupki ovalnih oblik, ki jih polaga v slikovni prostor, imajo že izrazito antropomorfen videz. Na odmeve človeške figure v abstraktno koncipiranih kompozicijah slikar lahko opozarja tudi z barvno lestvico, ki se približuje barvam inkarnata. Med likovnim poljem, ki je včasih prekrito s črtnimi strukturami in polnoplastičnimi oblikami, ni nasprotovanj. Slikar se je odločil soočiti in v celoto povezati dvoje različnih likovnih pristopov.

Kanadski slikar Michael Close uporablja človeški lik za osnovno kompozicijsko shemo. Zaradi spletanja barv v različna sosledja, ki nimajo samo dekorativnega značaja, saj slikarja zanima tudi poudarjanje ekspresivnih učinkov, je vsako delo drugačno. Figura na delu Paola Cervija Kervischerja, slikarja in glasbenika iz Trsta, se je spremenila v silhueto in se skorajda povsem priličila širokim barvnim nanosom, ki pokrivajo površino papirja. Človeško figuro, tokrat v bolj konkretni podobi, srečamo tudi na sitotiskih Willema van Hesta in Luciana del Zotta. Prvi jo prepričljivo sestavlja iz strogo umerjenih kompozicijskih shem v rumeni, rdeči in modri barvi, tako da se na njegovih sitotiskih vselej pojavi vtis prostorske globine, pri drugem avtorju pa je figura podana na povzemajoč, bolj za slikarstvo kot za grafično tehniko značilen način.

V delih trojice slikarjev so prisotni odmevi na krajinsko motiviko. Mariborski umetnik Ludvik Pandur, ki je sicer znan tudi kot slikar velikih figuralnih kompozicij, naslikanih s dinamično, vendar vselej tehtno položeno potezo čopiča, je delo na papirju razumel kot možnost sproščenega predajanja trenutnemu navdihu, saj je motiv zajel samo z nekaj vehementnimi potezami. Umetnica slovaškega rodu Katharina Swoboda in madridski slikar Jesus Emilio Vizuete Sanchez sta ohranila na svojih kompozicijah nekaj spominov na značilno konfiguracijo naravnega okolja in njegovo barvno podobo. Pri obeh je pomembna vloga namenjena tudi strukturi barvnega nanosa, v vsem ostalem pa gre za povsem različna likovna pristopa: Katharina Swoboda se je odločila za poudarjeno široko črto, Jesus Emilio Vizuete pa za sestavljanje kompozicije iz različnih, v rjavih tonih preslikanih oblik.

Za vpogled v razvojno pot likovnega delovanja Klavdija Tutte so najbolj zgovorna zgodnja in najnovejša med podarjenimi deli. Slike iz začetka osemdesetih let preteklega stoletja predstavljajo slikarjevo interpretacijo mediteranskega pejsaža, v katerem še ne srečamo oprijemljivih, kmalu zelo značilnih motivnih elementov, kot so kamnita znamenja in objekti, biki idr. Prisotna pa sta medsebojna prepletenost in prikaz dinamičnega bivanja vseh naslikanih likovnih oblik. Klavdij Tutta je postopoma vsebinsko in formalno širil razpon svojega delovanja, ki zajema slikarstvo, grafiko, dela na papirju in poslikane lesene objekte. Temeljna inspiracija za novejše objekte in slike so bili svetilniki in ladje, intenzivno modro morje in mediteranska barvitost, zato lahko rečemo, da je Klavdij Tutta spremenil tudi geografska izhodišča svojega slikarstva – celinski Kras in Primorje je nadomestil obmorski ambient, v katerem pa likovnik kot vselej najde nekaj temeljnih, opredeljujočih motivnih vzpodbud. Preoblikoval jih je v likovne elemente, kot so barviti skupki različnih likov, večje ploskve v različnih niansah modre ali drugih barv, v znake in tekoče linije in nize belih pik, iz katerih lahko sestavlja nešteto možnih kombinacij.

Seznam del:

 1. Miha Maleš, »Tivoli«, 1960, monotipija, papir, 41,5 x 58 cm
 2. Michael Close, »Todor«, 1996, olje, platno, 24,5 x 20 cm
 3. Armin Guerino, 1999, akril, papir, 50 x 66 cm
 4. Paolo Cervi Kervischer, »Vse zlato tega sveta«, 1999, akril, papir (kaširano na platno), 43 x 23 cm
 5. Jesus Emilio Vizuete Sanchez, »Pejsaž«, 2001, akril, papir (kaširano na platno), 44 x 35 cm
 6. Ludvik Pandur, »Pokrajina«, 2001, akril, papir, 70 x 50 cm
 7. Willem van Hest, »Panorama Rotterdama«, 2002, sitotisk, papir, 12,5 x 17 cm
 8. Willem van Hest, »Akt«, 2003, sitotisk, papir, 17 x 39 cm
 9. Robert Primig, »Noben kraj«, 2004, mešana tehnika, papir (kaširano na platno), 40 x 29,5 cm
 10. Johann Jascha, »Brez naslova«, 2007, gvaš, tempera, svinčnik, papir (kaširano na platno), 31,5 x 22 cm
 11. Fritz Rathke, »Brez naslova«, 2016, fotografija (print na platno), 50 x 75 cm
 12. Katharina Salawa, »Brez naslova«, nedatirano, papir, 44,5 x 33 cm
 13. Wolfgang Walkensteiner, »Brez naslova«, nedatirano, papir (kaširano na platno), 40,5 x 34,5 cm
 14. Luciano del Zotto, »Brez naslova«, nedatirano, sitotisk, papir, 44 x 44 cm

 

Klavdij Tutta

 1. »Pejsaž v vrtincu«, 1982, akril na leseno podlago, 90 x 65 cm
 2. »Mediteranski pejsaž (Na tržnici)«, 1981, akril na leseno podlago, 110 x 85 cm
 3. »Mediteranski zapredek«, 1984, akril, platno, 109 x 106 cm
 4. »Na obronku«, 1986, akril, platno, 130 x 155 cm
 5. Iz ciklusa »Dan in noč«, 1988, akril, platno, 160 x 120 cm
 6. »Istrski pejsaž«, 1989, akril, platno, 160 x 120 cm
 7. »Mož, ki hoče … karneval / Škoromat«, 1990, akril, platno, 60 x 80 cm
 8. »Brsteča pokrajina«, 1992, akril, platno, 80 x 120 cm
 9. Iz ciklusa »Žuborenje barve«, 2009, akril, platno, 100 x 50 cm
 10. Iz ciklusa »Mediteranski pomoli«, 2013, akril, platno, 100 x 50 cm
 11. »Prešernu v čast«, 2013, akril, platno, 2 x 50 x 50 cm (diptih)
 12. »Prešernu v čast«, 2013, akril, platno, 50 x 50 cm
 13. »Stolp«, 2017, akril, kolaž, les, 48 x 27 x 18 cm
 14. »Mediteranska laguna«, 2017, akril, les, kolaž, 39 x 25,5 x 18,5 cm
 15. »Pomična« (iz ciklusa »Mediteranska plovila«), 2017/2018, akril, les, kolaž, 13 x 100 x 10 cm

 

VLJUDNO VABLJENI


Druge razstave in dogodki v muzeju

Ljudska umetnost na Gorenjskem

Ljudska umetnost na Gorenjskem

 • Stalna razstava

Gorenjska ljudska umetnost je rasla in se razvijala iz korenin domačega izročila, pa tudi iz pobud, ki so prihajale v vaško okolje iz umetnosti bogatejših družbenih... Več

Železna nit

Železna nit

 • Stalna razstava

V želji, da bi obdržali živo vez med pokrajino in človekom, smo poleg izjemnih fosilnih najdb rib in mamuta z Bobovka ter bizona z Leš prikazali tudi geološke... Več

Zbirka kiparja Lojzeta Dolinarja

Zbirka kiparja Lojzeta Dolinarja

 • Stalna razstava

Lojze Dolinar (1893–1970) spada med osrednje predstavnike slovenskega kiparstva 20. stoletja. Velja za enega vodilnih predstavnikov realizma, secesije, ekspresionizma, nove... Več

Dr. France Prešeren - življenje in delo

Dr. France Prešeren - življenje in delo

 • Stalna razstava

V hiši, kjer je od jeseni leta 1846 pa do 8. februarja 1849 prebival najpomembnejši slovenski pesnik dr. France Prešeren (1800 - 1849), je bil 8. februarja... Več

Prelepa Gorenjska

Prelepa Gorenjska

 • Stalna razstava

Nova stalna razstava Gorenjskega muzeja Prelepa Gorenjska je zasnovana kot sprehod skozi čas v dvanajstih epizodah v prvem nadstropju in na podstrehi. Razstavne zgodbe o... Več

Donacija slik, risb in grafik Poldeta Oblaka in Donacija pejsažnih motivov...

Donacija slik, risb in grafik Poldeta Oblaka in Donacija pejsažnih motivov...

 • Stalna razstava

Donacija slik, risb in grafik Poldeta Oblaka in Donacija pejsažnih motivov münchenskih slikarjev 19. stoletja Gorenjskem muzeju. Odprtje stalne likovne posatvitve bo v... Več

Odprtje razstave Bohinj 1914-1918, 1941-1945

Odprtje razstave Bohinj 1914-1918, 1941-1945

 • Stalna razstava

Letošnje leto zaznamuje stoletnica začetka bojev na Soški fronti ter sedemdeset letnica konca druge svetovne vojne. Obe sta Bohinj in Bohinjce neizbrisljivo... Več

Odprtje razstave Bohinjci in usnje

Odprtje razstave Bohinjci in usnje

 • Stalna razstava

V petek, 11. decembra 2015, Vas ob 18. uri vabimo na odprtje drugega sklopa nove stalne razstave v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici Bohinjci in usnje. Razstavo so... Več

Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino

Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino

 • Stalna razstava

Gorenjski muzej Vas skupaj z JSKD Območna izpostava Kranj vljudno vabi na odprtje razstave Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino. Razstavo bomo odprli v četrtek, 21. julija 2016, ob... Več

V roki puškica, doma pa ljubica - leto 1917 na soški fronti in v zaledju...

V roki puškica, doma pa ljubica - leto 1917 na soški fronti in v zaledju...

 • Razstava
 • 19.10.2017 - 02.09.2018

Gorenjski muzej Vas vljudno vabi na odprtje letošnje osrednje muzejske razstave, edine na Gorenjskem, ki je letos posvečena obletnici soške fronte V ROKI PUŠKICA, DOMA PA LJUBICA... Več

Odprtje razstave monotipij Lojzeta Spacala

Odprtje razstave monotipij Lojzeta Spacala

 • Razstava
 • 01.02.2018 - 14.04.2018

Pred Slovenskim kulturnim praznikom vas Gorenjski muzej vljudno vabi na odprtje razstave monotipij Prešernovega nagrajenca Lojzeta Spacala v četrtek, 1. februarja 2018, ob 18.... Več

Odprtje razstave Kranjcev prvi poet

Odprtje razstave Kranjcev prvi poet

 • Razstava
 • 02.02.2018 - 28.04.2018

Vljudno vas vabimo na odprtje razstave Kranjcev prvi poet – 260 let od rojstva Valentina Vodnika v petek, 2. februarja 2018, ob 18. uri v Muzej Tomaža Godca, Zoisova 15, 4264... Več

Odprtje razstave del Franca Vozlja

Odprtje razstave del Franca Vozlja

 • Razstava
 • 06.03.2018 - 03.04.2018

Gorenjski muzej Vas vljudno vabi na odprtje razstave akademskega slikarja Franca Vozlja v torek, 6. marca 2018, ob 18. uri v Mestno hišo, Glavni trg 4, Kranj. Razstava bo na... Več

Vitrina meseca Magična moč antičnega stekla

Vitrina meseca Magična moč antičnega stekla

 • Razstava
 • 13.03.2018 - 19.05.2018

Vitrino meseca Magična moč antičnega stekla bomo javnosti predstavili v torek, 13. marca 2018, ob 13. uri v Mestni hiši, Glavni trg 4. Pričujoča Vitrina meseca je namenjena... Več

Muzejski večer ob 65. letnici Gorenjskega muzeja; mag. Tatjana Dolžan Eržen

Muzejski večer ob 65. letnici Gorenjskega muzeja; mag. Tatjana Dolžan Eržen

 • Predavanje
 • 22.03.2018

V četrtek, 22. februarja 2018, ob 18. uri vas vljudno vabimo v Vojnomirovo dvorano Ullrichove hiše v Kranju na muzejski večer posvečen razvoju in predstavitvi etnološkega... Več

Muzejski večer v okviru razstave V roki puškica, doma pa ljubica

Muzejski večer v okviru razstave V roki puškica, doma pa ljubica

 • Predavanje
 • 29.03.2018

V okviru razstave V roki puškica, doma pa ljubica - leto 1917 na soški fronti in v zaledju Gorenjske Vas vljudno vabimo na muzejski večer v četrtek, 29. marca 2018, ob 18 uri v... Več

Muzejski večer ob 65. letnici Gorenjskega muzeja; mag. Irena Jeras Dimovska

Muzejski večer ob 65. letnici Gorenjskega muzeja; mag. Irena Jeras Dimovska

 • Predavanje
 • 05.04.2018

V četrtek, 5. aprila 2018, ob 19. uri v Vojnomirovi dvorani Ullrichove hiše v Kranju nam bo mag. Irena Jeras Dimovska predstavila razvoj restavratorskega oddelka v Gorenjskem... Več

V bližini

Mestna hiša

107 m

Loški muzej Škofja Loka

9,05 km / 5,62 mi

Kovaški muzej Kropa

12,93 km / 8,03 mi