Jezik: Slovenščina | English
Prijava

Informacije

Muzej narodne osvoboditve Maribor Ulica heroja Tomšiča 5 2000 Maribor
Telefon +386 2 235 26 00
E-pošta

osebje@muzejno-mb.si

Spletna stran

http://www.muzejno-mb.si

Odpiralni čas

Ponedeljek 08:00 - 17:00
Torek 08:00 - 17:00
Sreda 08:00 - 17:00
Četrtek 08:00 - 17:00
Petek 08:00 - 17:00
Sobota 09:00 - 12:00

Vstopnina

Odrasli 3,00 EUR
Študenti 2,00 EUR
Otroci 2,00 EUR

Jugoslovanski Manchester

 • 03.12.2016 - 30.06.2017

Z nastankom jugoslovanske države je Slovenija postala industrijsko najbolj razvito območje v Jugoslaviji. Ni imela več industrijsko podrejenega položaja kot v Avstro-Ogrski. Jugoslovanska država je za slovensko industrijo predstavljala veliko, obetavno tržišče. Visoka raven carinske zaščite je ustvarila pogoje, da se je Slovenija s 37 odstotki vse tekstilne proizvodnje razvila v največje tekstilno središče v državi, predvsem z bombažno tekstilno industrijo, industrija volnenih tkanin pa je ostala skoncentrirana v Srbiji. Vodilni mesti jugoslovanske tekstilne industrije sta v dveh desetletjih pred drugo svetovno vojno postala Maribor in Kranj. Predvsem Maribor se je v petnajstih letih razvil v največje tekstilno središče Kraljevine Jugoslavije: od enaindvajsetih velikih tekstilnih tovarn v Sloveniji jih je bilo leta 1939 kar petnajst v Mariboru.


Med letoma 1919 in 1923 je na Slovenskem pričelo delovati devet večjih tekstilnih tovarn. Do leta 1930 jih je vrata odprlo nadaljnjih sedemnajst in nato do leta 1936 še devet. Po tem letu, tudi zaradi bližajoče se vojne, novih tekstilnih tovarn niso več odpirali. V dvajsetih letih 20. stoletja se je v Sloveniji razvijala tkalska industrija, v tridesetih letih zelo intenzivno predilniška industrija. Kljub temu predilnice niso nikoli zadostile potrebam tkalnic, zato so tekstilne tovarne v Sloveniji poleg surovega bombaža iz ZDA in Velike Britanije uvažale še veliko bombažne preje iz Italije, Češkoslovaške in Avstrije.


Pred prvo svetovno vojno v Mariboru tekstilne industrije ni bilo. Presenetljivo hitro odpiranje in razvoj tekstilnih tovarn v Mariboru so spodbudili dograditev hidroelektrarne Fala leta 1918, odločenost mariborske občine, da v mesto do leta 1920 napelje elektriko s Fale, ugodne cene zazidalnih površin, dobre železniške povezave, dovolj cenene delovne sile, pa tudi dovolj vode.


Zelo visoka raven jugoslovanske carinske zaščite tekstilne industrije je v Slovenijo privabila tuji kapital. Z največjim, 40-odstotnim deležem je bil v tekstilni industriji zastopan češki kapital, s 25 odstotki je sledil avstrijski kapital. Enak delež so imeli tudi jugoslovanski lastniki. Z nekaj odstotki so bili zastopani še švicarski, angleški in poljski kapital. Mesto se je med obema svetovnima vojnama razvilo v mogočno središče tekstilne industrije – Jugoslovanski Manchester.


Druge razstave in dogodki v muzeju

Pst! Maribor 1941 - 1945

Pst! Maribor 1941 - 1945

 • Stalna razstava

Stalna razstava pst! Maribor 1941-1945 izhaja iz tradicije Muzeja narodne osvoboditve Maribor, vendar pa smo izbrali nov pristop k obravnavanju tematike. Želimo biti muzej, ki... Več

»Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži«

»Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži«

 • Stalna razstava

Razstava prikazuje predvsem boj za slovensko severno mejo na Štajerskem in vzhodnem Koroškem, na ozemlju, ki je bilo konec leta 1918 v Štajerskem obmejnem... Več

Spomenik mariborski industriji - Industrijski Maribor v 20. stoletju

Spomenik mariborski industriji - Industrijski Maribor v 20. stoletju

 • Stalna razstava

Za industrijski razcvet Maribora in severovzhodne Slovenije je bila razen ugodne geografske lege in ugodnih razmer v prometu zaslužna tudi elektrifikacija. Električna luč je... Več

Scherbaumov salon

Scherbaumov salon

 • Stalna razstava

Novembra 2007 je bilo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor odprtje Scherbaumovega salona, prve sobe nove stalne razstave. Scherbaumov salon je posvečen družini Scherbaum. Prav... Več

Maribor je naš!

Maribor je naš!

 • Stalna razstava

Z nastankom jugoslovanske države je Maribor postal pomembno obmejno mesto. Predstavljal je severozahodna vrata Jugoslavije v svet. Mesto je postalo prometna os med Alpami in... Več

Maribor je svoboden

Maribor je svoboden

 • Stalna razstava

Nemška vojska se je iz večine krajev severovzhodne Slovenije umaknila 8. ali 9. maja 1945. Neposrednih bojev za Maribor ni bilo. Osvobojen je bil v okviru sklepnih operacij za... Več

Zgodovina fotografije in fotografske tehnike

Zgodovina fotografije in fotografske tehnike

 • Stalna razstava

Človeštvo že vse od začetka spremlja želja po dokazovanju in razumevanju sveta, ki nas obdaja. Zagotovo so si ljudje marsikdaj želeli, da bi lahko določen trenutek ujeli v sliko,... Več

TAM - 70 LET

TAM - 70 LET

 • Razstava
 • 16.09.2017 - 01.09.2018

Ob 70. obletnici ustanovitve Tovarne avtomobilov Maribor s podjetjem TAM - Europe pripravljamo pregledno razstavo - vozila, ki jih je skozi zgodovino izdelovalo podjetje. Razstava... Več

Ranjeni in bolni

Ranjeni in bolni

 • Razstava
 • 07.11.2017 - 01.10.2018

Ranjeni in bolni partizani so bili med NOB deležni velike pozornosti. Skrb zanje se je v Sloveniji začela že takoj po oboroženi vstaji. Začetki partizanske sanitete segajo v... Več

Življenje je tramvaj

Življenje je tramvaj

 • Razstava
 • 08.02.2018 - 10.03.2018

Vabimo vas na odprtje fotografske razstave Aleš Žiberna: Življenje je tramvaj, ki bo 8. februarja 2018 ob 10. uri, v Fotografskem muzeju Maribor, Koroška c. 19. Aleš Žiberna je... Več