SI

/

EN

Lučka Šparovec

Atelje Galerija

Občasna razstava / 03.12.2019 - 22.01.2020

Vpogled v likovno zgradbo slikarskih kompozicij Lučke Šparovec odkrije zanimiv likovni koncept, ki temelji na harmoničnem razmerju med risbo z barvo. Pri tem se je slikarka osredotočila zlasti na iskanje načinov, kako s tema dvema temeljnima podobotvornima dejavnikoma ustvariti likovni prostor, ki ima poleg pretehtane kompozicijske zasnove tudi svoj značaj in vsebino. Risba je na njenih slikah prisotna v sorazmerno kratkih in enakomernih črtnih nanosih barve, ki se združujejo v skupke oziroma v likovne oblike. Nekatere med njimi lahko vsaj posredno poskusimo povezati z znanimi podobami iz predmetnega sveta, vendar to ni pravi način za pristop do del Lučke Šparovec. Njene slikarske kompozicije so poselile avtonomne likovne strukture, saj se je avtorica načrtno odpovedala vsakršnim predmetnim označevalcem. Nov likovni red je torej neodvisen od konkretnega sveta, s katerim ga povezuje edino težnja po poustvaritvi prostorske globine. Vsaka črta, celo če so njen nastanek sprva spodbudili podzavestni procesi ali pa je slikarkina roka vešče, skorajda avtomatično poiskala svojo pot, je precizno umeščena v kompozicijsko shemo oziroma v barvno polje, ki mu Lučka Šparovec poleg tonskega značaja in svetlobne intenzivnosti lahko določi tudi zunanje meje (t. i. oblikovano platno). Včasih se barvni liki prepletajo s skupki črt, spet drugič črtni sestavi lebdijo v barvnem polju, ki je nastalo s plastenjem tankih nanosov barv. Pogosto zadoščajo že minimalni posegi v barvo, celo monokromne barvne površine v konstelaciji podobotvornih elementov krepijo vtis perspektivične globine.

Lučka Šparovec nekatere kompozicijske zamisli razvija v delih manjših formatov na papirnatih nosilcih, pri katerih se risbi lahko pridružijo kolažni principi gradnje podob. Struktura njene risbe, ki jo nanaša s čopiči, rapidografom ali svinčnikom, se spreminja glede na slikovni nosilec. Vselej so poleg linearno-barvnega ritma ohranjeni značilni prostorski koncepti, ki kompozicijam Lučke Šparovec zagotavljajo notranjo napetost in konstrukcijsko dinamiko, v katerih se na neposreden način odsevajo slikarkina likovna estetika, psihična energija in subtilna občutja.  

 

       ddr. Damir Globočnik,

      umetnostni zgodovinar in likovni kritik

 

Informacije

Naslov:

Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana

Telefon:

014213450

E-pošta:

galerija@ateljegalerija.si

Odpiralni čas

Ponedeljek

12:00 - 19:00

Torek

12:00 - 19:00

Sreda

12:00 - 19:00

Četrtek

12:00 - 19:00

Petek

12:00 - 19:00

Vstopnina

Ni podatka