SI

/

EN

Razstava Glavna dovozna žila za Kranj - Gradnja Gaštejskega klanca 1936 - 1938

Gorenjski muzej - Mestna hiša

Občasna razstava / 10.12.2018 - 20.01.2019

Za Kranj je pot po Gaštejskem klancu in naprej čez Savski most dolga stoletja predstavljala glavni dostop do mesta. Cesta je bila že v srednjem veku del pomembne prometne in trgovske poti proti zgornji Gorenjski. Z železniško progo se je promet še povečal in leta 1909 je bil zgrajen nov betonski most čez Savo. Na desnem bregu Save je začel nastajati center kranjske industrije. Predel pod Gaštejem je vedno bolj postajal del mesta in nujna je bila obnova ceste.

Posodobitev ceste na Gaštejskem klancu je bil zahteven gradbeni podvig. Med letoma 1936 in 1938 je novo traso ceste in oporni zid gradilo gradbeno podjetje kranjskega stavbenika Josipa Slavca. Na trasi gorenjske ceste je bil gradbeno najzahtevnejši del obnove cestni odsek Labore–Kranj na Gaštejskem klancu, v skupni dolžini 1300 metrov. Načrtovana je bila gradnja ceste od Labor do začetka Savskega mostu, vključno z novim nadvozom nad železniško progo. Dela so bila ocenjena na vrednost skoraj tri milijone tedanjih dinarjev. Kot najugodnejši ponudnik je bila na licitaciji avgusta 1936 za izvedbo vseh del izbrana Gradbena družba Josipa Slavca iz Kranja, ki je tedaj že imela veliko izkušenj z zahtevnimi gradnjami mostov in cest.

Ključne besede:

muzej

razstava

kulturna-dediščina

infrastruktura

Informacije

Naslov:

Tomšičeva 42, 4000 Kranj

Telefon:

+386 4 201 39 50

E-pošta:

info@gorenjski-muzej.si

Odpiralni čas

Torek

10:00 - 18:00

Sreda

10:00 - 18:00

Četrtek

10:00 - 18:00

Petek

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 18:00

Nedelja

10:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli

3

Otroci

2,3

Študenti

2,3

Upokojenci

2,3

Invalidi

Brezplačno

Družine

6