SI

/

EN

Mestna knjižnica Ljubljana, Slovanska knjižnica

Slovanska knjižnica je knjižnica humanistične usmeritve. Poseben poudarek postavlja na bibliografsko, dokumentacijsko, informacijsko in komunikacijsko delo, namenjeno javnosti ter podpira študijsko in raziskovalno dejavnost na področju humanističnih ved, slovanskih jezikov, književnosti in kulture.

Knjižnica hrani bogato primarno in sekundarno gradivo, primerno za študijsko, znanstveno ali strokovno delo za področja slavistike, slovenistike, literarne vede, zgodovine, filozofije, umetnostne zgodovine, etnologije, religiologije in sociologije. Že od začetka delovanja v letu 1946 sta opredeljeni tudi posebni nalogi Slovanske knjižnice: zbiranje, obdelovanje, hranjenje in predstavljanje gradiva, ki zadeva mesto Ljubljana in okolico in zbiranje knjig in periodike v slovanskih jezikih. Celotna knjižnična zbirka obsega do 150.000 naslovov.

Knjižnični prostori
Slovanska knjižnica hrani gradivo na 1000m2 prostora, 670m2 je namenjenih obiskovalcem. Velika, časopisna in računalniška čitalnica so klimatizirane in imajo skupaj 60 udobno opremljenih študijskih mest, 6 študijskih celic, 8 računalnikov, priključke za prenosne računalnike, brezžični internet.

2. nadstropje

 • izposojevalni pult in informacije;
 • klasični listkovni in elektronski katalog;
 • razstavni prostor
 • časopisna čitalnica;
 • velika čitalnica;
 • zaprto skladišče gradiva v slovenskem jeziku;
 • prostor z napitki in prigrizki

3. nadstropje

 • galerija velike čitalnice, računalniška čitalnica, separeji;
 • oddelek za domoznansko dokumentacijo in bibliografski oddelek;
 • upravni prostori

Pritličje

 • razstavni prostor

Klet

 • dvorana; zaprto skladišče tujejezičnega gradiva; varovan prostor z dragocenim in redkim gradivom.

Informacije

Naslov:

Einspielerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 308 56 01

E-pošta:

slovanska@mklj.si

Spletna stran:

https://www.mklj.si

Odpiralni čas

Ponedeljek

08:00 - 22:00

Torek

08:00 - 22:00

Sreda

08:00 - 22:00

Četrtek

08:00 - 22:00

Petek

08:00 - 22:00

Vstopnina

Vsi

Brezplačno