SI

/

EN

Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej je muzej “o ljudeh, za ljudi”, muzej kulturnih istovetnosti, prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in tujimi kulturami, med naravo in civilizacijo. Kot osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture skrbi za njihovo ohranjanje, preučevanje, spoznavanje in razumevanje.

Prek letnega cikla razstav in drugih prireditev - slovenskih (zamejskih, izseljenskih), drugih evropskih in zunajevropskih, bogatih izobraževalnih programov in publikacij predstavlja in sporoča védenja o tradicijski kulturi na Slovenskem in o kulturah nekaterih drugih ljudstev sveta; o materialni kulturni dediščini vsakdanjih in prazničnih načinov življenja ter o neoprijemljivi dediščini znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti v slovenskem etničnem prostoru, v diaspori in drugod.

Hrani številne zbirke ter osrednji etnološki arhiv in fotoarhiv, videoteko, fond etnografskih filmov in fonoteko. Za javnost je odprta strokovna knjižnica.

Informacije

Naslov:

Metelkova 2, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 300 87 00

E-pošta:

etnomuz@etno-muzej.si

Odpiralni čas

Torek

10:00 - 18:00

Sreda

10:00 - 18:00

Četrtek

10:00 - 18:00

Petek

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 18:00

Nedelja

10:00 - 18:00

Vstopnina

Odrasli

4,5 EUR

Upokojenci

2,5 EUR

Študenti

2,5 EUR

Muzej ponuja

Brezžični internet

Trgovina

Dostop za invalide