SI

/

EN

Dolenjski muzej Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto je splošni pokrajinski muzej s tremi stalnimi razstavami (arheološka, etnološka, novejša zgodovina) ter dvema razmeščenima enotama: Jakčev dom in Kočevski rog − Baza 20.

Arheološka razstava izstopa z bogatimi in enkratnimi izkopaninami iz časa starejše železne ali halštatske dobe, od 800 do 400 pr. n. št. Etnološka razstava prikazuje kmečki način življenja na Dolenjskem v 19. in v prvi polovici 20. stoletja ter obrti: mlinarstvo, lončarstvo, medičarstvo in svečarstvo. Razstava novejše zgodovine predstavlja čas od konca 19. stoletja do leta 1945.

Jakčev dom je galerija s tremi stalnimi razstavami: Zbirka umetniških del Božidarja Jakca, Stalna likovna razstava Dolenjskega muzeja in Likovnopedagoška zbirka Dolenjskega muzeja.

V Kočevskem rogu – Bazi 20 so na ogled še vse barake, v katerih so med drugo svetovno vojno prebivali člani političnega vodstva odporniškega gibanja, dve razstavi, videofilm o zgodovini Kočevskega roga ter bolnici Jelendol in Zgornji Hrastnik.

 

 

Informacije

Naslov:

Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto

Telefon:

+386 7 373 11 30

Telefaks:

+386 7 373 11 12

E-pošta:

dolenjski.muzej@guest.arn...

Odpiralni čas

Torek

09:00 - 17:00

Sreda

09:00 - 17:00

Četrtek

09:00 - 17:00

Petek

09:00 - 17:00

Sobota

09:00 - 17:00

Nedelja

09:00 - 13:00

Vstopnina

Odrasli

5 EUR

Otroci

3 EUR

Družine

10 EUR