SI

/

EN

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje je bila ustanovljena leta 1945 na pobudo in s prizadevanji tedaj vodilnih slovenskih umetnikov, ki so se izobrazili na različnih akademijah predvsem v Srednji Evropi in so tako že na začetku prinesli na novoustanovljeno šolo različne umetniške izkušnje in znanja. V času svojega obstoja je Akademija večkrat spremenila ali dopolnila svoje ime, skladno z razvojem pa se je tudi širila. Danes obsega oddelke za slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje (smeri vizualne komunikacije in industrijsko oblikovanje) in restavratorstvo.

Vsa področja, ki so predmet poučevanja na Akademiji, ves čas izkazujejo svojo veliko dinamičnost in tehnološki razvoj ter tako zahtevajo stalno izpopolnjevanje in dopolnjevanje profesorjev in učnih načrtov. V sodelovanju s študenti in s pritegnitvijo najboljših umetnikov, oblikovalcev in restavratorjev v učni proces se trudimo vzpostaviti tako izobraževalno in izkustveno okolje, ki bo stimulativno za razvoj naših študentov v samostojne in inovativne ustvarjalce.

Glede na to, da smo med šolami z naše univerze v vrhu po mednarodni izmenjavi študentov, je potrebno poudariti, da nam mnogo pomeni sedanje pretakanje znanj in izkušenj v mednarodnem prostoru, zato v skladu z možnostmi intenziviramo sodelovanje z našimi mednarodnimi partnerji in vidimo na tem področju še veliko možnosti za razvoj in za ustvarjanje novih kontekstov za delovanje. Razvoj strok, teoretičnih pristopov in raziskovanja so naša stalna preokupacija v sedanjem pluralnem in multidisciplinarnem postmodernem in postindustrijskem svetu.

Informacije

Naslov:

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386 1 251 27 26

Telefaks:

+386 1 251 90 71

E-pošta:

dekanat@aluo.uni-lj.si

Odpiralni čas

Ni podatka

Vstopnina

Ni podatka