SI

/

EN

Tone Demšar

Rojen

Umrl

23.3.1946, Ljubljana

1997, Ljubljana

Tone Demšar se je rodil v Ljubljani 23.marca 1946. Leta 1972 je diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je tudi nadaljeval študij in leta 1975 opravil specialko za kiparstvo pri profesorjih Slavku Tihcu in Dragu Tršarju.  

Njegov opus obsega predvsem dela v mali plastiki in reliefu, že od samega začetka svojega ustvarjanja pa je delal predvsem v naravnih materialih, kot so žgana glina, keramika, les in kamen.

Med njegova pomembnejša dela sodijo bronasta glavna vhodna vrata ljubljanske stolnice sv. Nikolaja, ki so bila realizirana leta 1996.

Bil je član Grupe Junij, najpomembnejši slovenski avantgardistični skupini poznih šestdesetih, sedemdesetih in tudi zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja. Grupa je slonila predvsem na dadaistični tradiciji, a so ji umetniki, ki so se skupini pridruževali dodajali nove koncepte in izraze.
Grupa Junij se je često posluževala  serijskemu ponavljanju elementov, kar je bila pogosto tudi motivika v Demšarjevih delih.

Med pomembnejšimi nagradami, ki jih je prejel Tone Demšar so študentska Prešernova nagrada (1973), nagrada na Jugoslovanskem bienalu male plastike (1975), Nagrada Prešernovega sklada (1979), častna diploma Svetovnega trienala male keramika (1990) in še mnoge druge.